Tangons ursprung och historia

Den fantastiska och intensiva pardansen tango är idag mycket populär, och denna har faktiskt sitt ursprung i Buenos Aires, samt Montevideos gamla immigrantkvarter under det sena 1800-talet. Det är inte helt enkelt att hitta de absolut korrekta rötterna till tangon, men troligtvis så kommer namnet tango ifrån afrikanska slavar. De brukade nämligen kalla den platsen där de brukade dansa för tango under början av 1800-talet.

Först var det väldigt många olika slags danser och improvisationer som ledde till själva tangon, och en av dessa var bland annat Milonga. Vad som var så härligt med tangon var att man fick improvisera mycket, pausa ibland, inte ha några förbestämda stegkombinationer och man kunde därmed få styra dansen så som man själv ville.latin-929823_960_720

Under 1890-talet så togs tangon till, och etablerades på en del bordeller i Buenos Aires samt Montevideo. Många dansade tango eftersom det hjälpte dem att fly en stund från det hårda liv som man levde då, och under denna tid så ansågs tangon vara en icke rumsren dans med oanständiga och skandalösa rörelser.

När det gäller tangons infart i Europa så skedde detta i början av 1900-talet, och det spreds helt klart en riktig tangofeber runt om i Europa. Då den senare kom till New York år 1913-14 så ansågs tangon vara mer rumsren och faktiskt rentav accepterad utav de högre samhällsklasserna.

År 1913 så växte sig tangon stor även i Finland, och den blev till och med så stor att man anser tangon som en del av den finska folksjälen även idag.

Det finns alltså tre stycken huvudsakliga linjer av tangon, varav den finska och den argentinska redan har nämnts. Den tredje är då en som kallas för ballroom tango, och som är den version som man tog fram på “The tango conference” efter första världskriget.

Tangon har alltså gått från att vara en skandalös dans till att vara en av de mest populära danserna i dagens samhälle!