Tangomusiken i Argentina

Tangomusiken syftar i regel till den argentinska tangon, men kan också handla om finsk tango. När det gäller den argentinska musiken spelas den i regel av en liten orkester. Den kan bestå av till exempel en sextett med kontrabas, piano, två bandoneoner och två fioler. Bandoneon är en form av dragspel som utvecklades i Tyskland under 1800-talet, men blev tangomusikens främsta kännetecken i Argentina. Ofta finns det också en sångare, och det är inte ovanligt att en dirigent anför orkestern – de spelar ofta efter noter. Tangomusiken spelas i två fjärdedelstakt, med undantag för valserna som spelas i tre fjärdedelstakt.1517400133_f7c02bb1f3

Många av tangodansarna vet precis hur låtarna som de dansar till går om de går ut och dansar. De känner då ofta till om det är Anibal Troilos orkester som spelar låten, eller om det är i ett annat arrangemang. Orkesterledarnas och arrangörernas roll är mycket viktig, och ofta pratas det om vilken orkester som låten spelades av. Viktig är också sångaren. Carlos Gardel och Roberto Goyeneche är två av de mest kända tangosångarna.

En banbrytare inom den argentinska tangon var Astor Piazzolla som började med att spela traditionell tango, men sedan experimenterade med tangon och utvecklade den. Det finns många som kallar den musik han gör för nytango “tango nuevo”, och det finns en stor grupp människor som inte gillar hans musik för att den skiljer sig från den traditionella tangomusiken, samt att de tycker att han har förstört den. En stor del av hans musik upplevs av många tangodansare svår att dansa till. Onekligen har hans musik dock gjort att både den traditionella tangon och den moderna tangon har nått större popularitet internationellt. Han samarbetade med såväl klassiska musiker som jazzmusiker. Hans verk spelas frekvent och älskas både av klassiska musiker, jazzmusiker, folkmusiker, tangomusiker och elektroniska musiker runt om i världen.