Skillnad på tango och andra klassiska danser

Det som skiljde tango från många andra danser, som gjorde den, och gör den, så populär är säkert att den är så nära. Menuetten, den populäraste dansen genom tiderna, där tar du endast i hand vid ett antal tillfällen och har ögonkontakt. I tangon är kropparna i regel tätt intill varandra, bröst mot bröst, och detta ger en speciell känsla. Av många som dansar, eller bara tittar på dansen, upplevs den som sensuell. Den enda gången du är så nära en annan person under så lång tid annars är när du älskar med någon. Det är nog inte ovanligt att avundsjuka kan uppstå, ej heller att romantiska möten inträffar.tango_street_art_buenos_aires_6217099090

En annan sak som skiljer tangon från många andra klassiska danser är att det inte finns speciella steg i en viss ordning som du får lära dig. Istället är det en improviserad dans där följaren inte vet vad föraren ska göra. Det vet kanske inte heller föraren förrän efteråt, eller precis i det ögonblick hen gör det. Det gör tangon till en dans där du måste vara väldigt lyhörd för din danspartner, så att du hänger med på vad den andra gör, och att du visar tydligt som förare vad du vill göra och ger möjlighet för följaren att kunna göra det du föreslår i dansen. Föraren måste tänka vad följaren kan göra och anpassa sin dans till hen. Följaren måste genom erfarenhet och att lyssna in med kroppen vad föraren gör anpassa sin dans till hen.

Det gör att tangon för många är en mycket svår dans som tar tid att lära sig, och även de som har dansat regelbundet i tio år kan känna att de inte har kontroll över vad de gör och inte vågar bjuda upp vem som helst. Tangovärlden ser ut på många olika sätt, men det finns ställen där det är mycket viktigt hur du dansar, och att du håller dig till de många oskrivna regler som finns och som du lär dig med tiden.