Argentinsk och finsk tango

Kultur är alltid spännande och nog kan man undra varför det finns två danser som kallas för tango men som så tydligt är olika i sina utföranden.

Tangon har sitt ursprung i det som kallas argentinsk tango. Denna dans utvecklades i slutet av 1800-talet i just Argentina men spreds sedan över världen. Idag är den en mycket viktig del inom ballroom dancing.

Den argentinska tangon är känd för sin eldighet, sina tydliga steg och starka känslor. Finsk tango är ganska annorlunda och har förvisso sitt ursprung ur den argentinska, men istället för avbrutna, korta steg tar man regelbundna och längre steg. Den finska tangon är taktfast, nästan i marschtakt. I båda varianterna är det mannen i paret som ska stå för känslouttryck som längtan, sorg och saknad. Detta har sin förklaring i, att vid tiden för tangons födelse i t.ex. Buenos Aires, fanns många 1522708854_89e6d4c6d2immigranter varav de flesta var män. De dansade och tränade med varandra för att bli bra på dansen, innan de sen gick för att dansa med kvinnor. Detta gjorde att många män var lika bra som kvinnorna på att följa i dansen.

Även musiken är olika. Argentinsk tango dansas till typiska sydamerikanska rytmer medan den finska tangon dansas till mycket taktfast musik som gärna ska ha ett tydligt trumkomp. Den finska varianten liknar ganska mycket hur man dansar foxtrot och har väldigt fasta rytmfigurer efter vilka man dansar.

Inom den argentinska tangon finns några olika varianter. Man väljer variant beroende på hur snabb eller långsam musiken är man ska dansa till. Ofta används stråkinstrument, piano och sång.

I finsk tango används trummor, gitarr, bas och dragspel. Det finns givetvis variationer men vem har inte hört de sorgsna tonerna från ett finskt dragspel?

Variation berikar och det är spännande att få ta del av de olika danserna i olika länder.